ร่วมงานกับเรา

สมจิตฟาร์มต้องการรับสมัครงานเพื่อเข้ามาร่วมงานกับเรามีตำแหน่งต่อไปนี้.

ตำแหน่งงานที่ : 1

ตำแหน่งงานที่ : 1

หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง

รายละเอียดของงาน :

 1. ซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ทั่วไป
 2. งานซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคทั่วไป (อาคาร, ไฟฟ้า, ประปา)
 3. จัดทำเอกสาร และบันทึกข้อมูลตามงานที่ซ่อมเสร็จ

สถานที่ปฏิบัติงาน : 7 หมู่ 7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
จำนวนรับสมัคร : 2 อัตรา
เงินเดือน : 12,000-17,000บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร (อายุ ไม่เกิน 35 ปี )
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาซ่อมบำรุง, ไฟฟ้า หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความขยัน และอดทน
 4. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วันที่อัปเดต : 19/9/2557 16:52:45

ตำแหน่งงานที่ : 2

ตำแหน่งงานที่ : 2

พนักงานบัญชี

รายละเอียดของงาน :

 1. รับวางบิล ตรวจสอบ และจัดทำเอกสารสำคัญการจ่ายพร้อมจ่ายเช็ค
 2. บันทึกเอกสารรับ-จ่าย
 3. บันทึกสต๊อกสินค้าวัตถุดิบ และรายการปรับปรุงทางบัญชี
 4. จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และรายงานต่าง ๆในบัญชีที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน : ต.คลองนกกระทุง อ.เมือง จ.นครปฐม 73130
จำนวนรับสมัคร : 1 อัตรา
เงินเดือน : 10,000-17,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี
 4. ถ้ามีประสบการณ์ทางบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วันที่อัปเดต : 19/9/2557 16:51:21

ตำแหน่งงานที่ : 3

ตำแหน่งงานที่ : 3

พนักงานขับทั่วไป, 6 ล้อ

รายละเอียดของงาน : ขับรถส่งไข่ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมจิตฟาร์ม 7 หมู่ 7 ต.คลองนกกระทุง อ. บางเลน จ.นครปฐม 73130
จำนวนรับสมัคร : 2 อัตรา
เงินเดือน : 10,000-14,000
คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 2. มีใบขับขี่รถยนต์/รถ 6 ล้อ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. มีความอดทนขยัน
 4. เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี
 5. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

วันที่อัปเดต : 19/9/2557 16:50:59

ตำแหน่งงานที่ : 4

ตำแหน่งงานที่ : 4

พนักงานขาย

รายละเอียดของงาน :

 1. รับออเดอร์ วางบิล ทำบิลซื้อ-ขาย ชำระบิล
 2. เช็คสินค้า และสต็อคสินค้า รวมทั้งเอกสารบันทึก
 3. อัปเดตข่าวสาร และราคาไข่ทุกช่องทางจำหน่าย
 4. จัดทำเอกสาร และบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : 7 หมู่ 7 ต.คลองนกกระทุง อ. บางเลน จ.นครปฐม 73130 (ใกล้ตลาดน้ำวัดลำพญา)
จำนวนรับสมัคร : 1 อัตรา
เงินเดือน : 10,000-16,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี
 4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ รอบคอบ มีใจรักงานบริการลูกค้า
 5. มีความกระตือรือร้น ไหวพริบดี
 6. ถ้ามีประสบการณ์ขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วันที่อัปเดต : 19/9/2557 16:44:56

วิธีการสมัคร :

 1. ติดต่อที่บริษัทโดยตรง บ้านเลขที่ 7 หมู่ 7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
 2. ทางอีเมล somchit-farm@hotmail.com

ติดต่อ-สอบถาม : คุณสมยงค์
โทรศัพท์ : 034-967298-300 , มือถือ : 081-2352000