ติดต่อเรา

บริษัท สมจิตฟาร์ม 2000 จำกัด

ที่อยู่ : 27 หมู่ 8 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

โทร : 034-963490 (สำนักงาน)

มือถือ : 065-1682222 (ฝ่ายบัญชี)

มือถือ : 092-7802000 (ฝ่ายขายขี้ไก่)

อีเมล : somchitfarm_2000@hotmail.com
เวลาเปิดทำการ : 8.00-17.00 หยุดวันอาทิตย์

บริษัท เอส ซี เอฟ เอ้กโปรดักส์ 2000 จำกัด

ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 5 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

โทร : 034-967222 (สำนักงาน)

มือถือ : 084-2192000 (ฝ่ายขาย)

มือถือ : 081-2532000 (ฝ่ายขาย)

มือถือ : 065-1682222 (ฝ่ายบัญชี)

เวลาเปิดทำการ : 8.00-17.00 หยุดวันอาทิตย์