ข่าวสาร

การได้รับการรับรอง “การรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) (มภษ.6910/7-3)”

การได้รับการรับรอง “การรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) (มภษ.6910/7-3)”

จากการเข้าตรวจประเมิน"การรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) ณ วันที่ 22/05/60 ทางสมจิตฟาร์มได้ผ่านมาตรฐานและได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากกรมปศุสัตว์ ภาค 7 ในวันที่ 22 มิถุนายน...

read more
สมจิตฟาร์มได้เข้ารับ “การตรวจประเมิณการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) ” 22/05/60

สมจิตฟาร์มได้เข้ารับ “การตรวจประเมิณการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) ” 22/05/60

จากความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างไม่สิ้นสุด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินดค้าที่ดีที่สุด ทางสมจิตฟาร์มได้เริ่มการทำระบบตั้งแต่ปี 2557 และได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการปฏิบัติที่ดี จนได้รับโอกาสจากกรมปศุสัตว์ ภาค 7...

read more
กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 5 (14 ตุลาคม 2558)

กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 5 (14 ตุลาคม 2558)

กิจกรรมนี้มีการจัดขึ้นในทุกปี เพื่อเป็นการย้ำเตือนและกระตุ้นให้พนักงานของสมจิตฟาร์ม SCF ทุกคนคำนึงถึงเครื่องมือ“5ส” หรือ “5S” ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติในองค์กรการทำงาน ที่ช่วยจัดระเบียบสถานที่ทำงานให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น...

read more
สมจิตฟาร์ม “เน้นเลี้ยงไก่ไข่ด้วยระบบไบโอซีเคียวริตี้” @ สาส์นไก่&สุกร ฉบับ ก.ย.57

สมจิตฟาร์ม “เน้นเลี้ยงไก่ไข่ด้วยระบบไบโอซีเคียวริตี้” @ สาส์นไก่&สุกร ฉบับ ก.ย.57

วรสาร "สาส์นไก่และสุกร" สัมภาษณ์คุณอนุพงษ์ พิพัฒน์วัชราภรณ์ เรื่องการจัดการฟาร์มด้วยระบบไบโอซีเคียวริตี้ ที่มาของไข่คุณภาพและเป็นเกราะป้องกันโรคระบาด ฉบับเดือน กันยายน...

read more