ความเป็นมา

      สมจิตฟาร์ม ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปศุสัตว์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 แรกเริ่มได้ทำการเลี้ยงเป็ดไข่จำนวน 6,000 ตัว หลังจากนั้นไม่นานก็ได้เริ่มนำไก่ไข่มาทดลองเลี้ยงเริ่มต้นเป็นจำนวน 6,000 ตัว โดยเป็นการเลี้ยงไก่แบบระบบโรงเรือนเปิดที่มีการเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลา และได้ทำการเลี้ยงไก่ไข่เพิ่มขึ้นเป็นหลังที่ 2 และ 3 ตามมา จนกลายเป็นจุดกำเนิดของชื่อสมจิตฟาร์มในปีพ.ศ. 2530 เรียกได้ว่าเป็นการเข้าสู่วงการไก่ไข่อย่างเต็มรูปแบบ ต่อมาในปีพ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงไก่ไข่แบบเดิม ๆในระบบเปิดมาเป็นการเลี้ยงแบบระบบโรงเรือนปิด (Evaporative Cooling System) หรือที่ทั่วไปเรียกว่า ระบบ EVAP เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่ไข่ให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพทำให้ผลผลิตมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น และลดการสูญเสีย ซึ่งการเลี้ยงไก่ไข่นั้นจะทางฟาร์มต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากพบเจอปัญหาเรื่องความผันผวนในด้านราคาไข่ เรื่องโรคระบาด เรื่องสุขภาพสัตว์ และอื่น ๆอีกมากมาย จนมาถึงปัจจุบันนี้ ทางสมจิตฟาร์มเข้าสู่รุ่นที่ 2 บริหารงานโดย คุณอนุพงษ์ พิพัฒน์วัชราภรณ์ และได้จัดตั้งบริษัทขึ้นมา 2 แห่งคือบริษัท สมจิตฟาร์ม 2000 จำกัด เพื่อเลี้ยงไก่ไข่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด และจัดตั้งบริษัท เอส ซี เอฟ เอ้กโปรดักส์ 2000 จำกัด เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมไข่ไก่ และจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้า และผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุง คุณภาพสินค้าของเราให้ได้มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในสินค้าของเราว่า สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคให้สมกับคำปณิธานของบริษัทที่ว่า ”ผลิตภัณฑ์ไข่คุณภาพเพื่อความสุขของคุณ”