วันเด็กแห่งชาติ 2558

วันเด็กแห่งชาติ 2558

สมจิตฟาร์ม ได้มีโอกาสสนับสนุนกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ได้มอบไข่ไก่และสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ ในหลายๆ โรงเรียน; โรงเรียนวัดไผ่คอกวัว โรงเรียนวัดลาดสะแก โรงเรียนสถาพรวิทยาคม โรงเรียนวัดบางภาษี ป้อมตำรวจต.คลองนกกระทุง โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม...