ราคาประกาศ ราคาไข่ ประจำวันที่ : 13/5/2563

ราคาประกาศจากสมาคม ผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ : 2.40 บาท

ลำดับ ประเภทไข่ เบอร์ไข่ ราคาไข่(บาท)
1 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ จัมโบ้ 3.9
2 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 00 3.6
3 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 0 3.2
4 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 1 2.8
5 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 2 2.5
6 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 3 2.3
7 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 4 2.1
8 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 5 1.8
9 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 6 1.5
10 ไข่ไก่ ไข่ไก่แพค 12 ฟอง
11 ไข่เป็ด ไข่เป็ดฟาร์ม – ใหญ่ 3.5
12 ไข่เป็ด ไข่เป็ดทุ่ง – ใหญ่
13 ไข่เค็ม ไข่เค็มใหญ่ 5
14 ไข่เค็ม ไข่เค็มบุบ 3.2
15 ไข่เค็ม ไข่แดงเค็ม 4.4
16 ไข่เค็ม ไข่เค็มแพค 12 ฟอง
17 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เยี่ยวม้ากล่อง (50 ฟอง) 280
18 ไข่รวม ไข่รวม 15 โล 1.5
19 ไข่รวม ไข่รวม 16 โล 1.6
20 ไข่รวม ไข่รวม 17 โล 1.9
21 ไข่รวม ไข่รวม 18 โล 2.1
22 ไข่รวม ไข่รวม 19 โล 2.3
23 ไข่รวม ไข่รวม 20 โล 2.4
24 ไข่รวม ไข่รวม 21 โล 2.45
25 อื่นๆ ไข่บุบ 1.9
26 อื่นๆ ไข่ถุง 1.8
27 อื่นๆ ไข่เปื้อนใหญ่ 2.2
28 อื่นๆ ไข่เปื้อนเล็ก 1.5
29 อื่นๆ ไข่เปลือกขาว 2.1
30 อื่นๆ แผงใหญ่ 7
31 อื่นๆ แผงเล็ก 6
32 อื่นๆ แผงกระดาษ 3
33 อื่นๆ ลูกไก่ไข่
34 อื่นๆ ไก่สาว
35 อื่นๆ ไก่เนืัอ