รายการTV t-new สัมภาษณ์ คุณอนุพงษ์ พิพัฒน์วัชราภรณ์ เกี่ยวกับราคาไข่ที่แพงอยู่ในขณะนี้ เมื่อวันที่ 28/5/56