จากการเข้าตรวจประเมิน”การรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) ณ วันที่ 22/05/60 ทางสมจิตฟาร์มได้ผ่านมาตรฐานและได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากกรมปศุสัตว์ ภาค 7 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560